جشن بزرگ زیر سایه ی خورشید- میلاد امام رضا(ع)

جشن بزرگ زیر سایه ی خورشید- میلاد امام رضا(ع)
عنوان دریافت
آیت الله قائم مقامی سخنرانی
حجت الاسلام جلیلی سخنرانی
حاج مسعود پیرایش منم عبد و علی آقام سرود1
حاج مسعود پیرایش صاحب آب و خاک ما سرود2
حاج مسعود پیرایش قربون شاه خراسان برم سرود3
حاج مسعود پیرایش عاشق بین الحرمینمو سرود4