جشن میلاد امام سجاد ع

جشن میلاد امام سجاد ع
عنوان دریافت
حجت الاسلام والمسلمین حقدادی سخنرانی
حاج مسعود پیرایش حسین امیری سرود
حاج مسعود پیرایش خدا باز تصویر مولا کشیده سرود2
حاج مسعود پیرایش ترانه ی مجنون دارم سرود3
حاج مسعود پیرایش اسمونا ستاره میریزن سرود4