خلاصه متن سخنرانی آیت الله طبسی – جمعه ۲۹ بهمن

بسم الله الرحمن الرحیم

مراسم شب ششم فاطمیه اول – ۱۳۹۵/۱۱/۲۹

خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام طبسی

ابن عباس جریان ملاقات زنان مدینه با حضرت زهرا (س) را باز گو میکند او میگوید عده ای از زنان مهاجر و انصار به ملاقات حضرت زهرا امدند و شروع کردن به عذر اوردن حضرت زهرا به ایشان فرمودند بخدا قسم دنیایتان مال خودتان بر مرد هایتان غضبناکم به کی رای دادند ؟ چرا خلافت را از امیرالمومنین دور کردید ؟ میدانم اینها از شمشیر علی ناراحتند چرا که برای او فقط رضای خدا و رسولش مهم است ایشان فرمودند بخدا قسم اگر همدست میشدند و رای میدادند و زمام امور را به دست کسی میدادند که پیامبر زمام امور را به او سپرد مملکتی امن داشتید ، ضرر کردید و از دست دادید ، خواهید دوشید خون خواهید دوشید . شما افرادی را که در شرارت سرامد هستند را جمع کردید و به خانه زهرا (س) اوردید زیرا میدانستید او به صراحت پاسخ میگوید و کسی به صراحت و شفافیت او صحبت نکرد .
ایشان به زنان مدین فرمودند من از مردهاتان بدم می اید چرا به کسی دیگر رای دادند هرچه مشکل پیش اید ، خون ریزی ناامنی و هر چیز دیگر مسئول خودتان هستید زیرا نااهل را روی کار اوردید .

لذا خانه زهرا را اتش زدند به صورت او سیلی زدند جوری برخورد کردند که حضرت علی که این صحنه را دید فرمود ای کاش مرده بودم .
آقا شوشتری در کتابشان از سلیم بن قیس نقل میکند روزی به مسجد وارد شدم و حضرت علی را دیدم که بنی هاشم به جز چند نفر غیر بنی هاشم که شامل یاران حضرت بودند دور ایشان نشسته اند عباس به حضرت فرمود ایا میدانستید همه استانداران را جریمه کرده اند به جز قنفذ  ؟ حضرت چشمانش پر اشک شد و فرمود به او لوح تقدیر دادند به خاطر سیلی که به حضرت زهرا (س) زده است .

این برخود خشن را فقط با این خاندان داشته اند بعد از شهادت حضرت زهرا امیرالمومنین تا مدتی از خانه بیرون نمی امدند یاران به عمار گفتند تو به ملاقات ایشان برو ، عمار میگوید به ملاقاتشان رفتم عرض کردم شما خودتان به ما میگویید در مصیبتها شکیبا باشید پس چرا خوتان همش گریه میکنید ؟ ایشان فرمودند ای عمار میدانی من چه کی را از دست دادم ؟ وقتی پیامبر را از دست دادم به جای پیامبر زهرا بود برای من .

این قشار و غضب تا به امروز براین خانان وحی ادامه دارد در  هیچ جا اجازه بردن نان فاطمه را نمیدهند چرا؟ چون نام فاطمه نقطه عطف است چرا که اگر نام زهرا را ببردند باید خطبه فدک را نیز بگوییند باید ملاقات زنان مدینه را بگویند وهمه اینها ینی زیر اب زدن ثقیفه ، چرا که با بردن نام زهرا حقایق اشکار میشود .

خلاصه متن سخنرانی آیت الله طبسی – جمعه ۲۹ بهمن