خلاصه متن سخنرانی آیت الله قائم مقامی – شهادت حضرت رقیه

بسم الله الرحمن الرحیم

مراسم شهادت حضرت رقیه – ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

خلاصه متن سخنرانی آیت الله قائم مقامی

فایل فشرده pdf خلاصه متن سخنرانی آیت الله قائم مقامی – شهادت حضرت رقیه

 

علت  محبوبیت امام حسین(ع) این است که پذیرفت دوباره بشر رابیدار کند بشرغافل وبی معرفت را .

بشری که لبیک یا الله را یادش رفته.

اینک درجهان هیچکس نمی تواندبه خدا لبیک بگوید الا به وسیله امام حسین(ع) لبیک یا حسین یعنی لبیک یاالله این چه رازی است که هرکه می خواهد به خدابرسد یا توبه کند باید به معرفت امام حسین(ع) برسد . شاید شنیده باشید که حضرت ابراهیم(ع)روزی با اسبش ازکربلا میگذشت . اسب درانجا رم کرد حضرت به زمین خورد وسرش به سنگ اصابت کرد وخون جاری شد . حضرت عرضه داشت که خدایا چه خطایی ازمن سرزده؟ خداوند فرمود : ازتو خطایی سرنزده لیکن دراین زمین فرزند پیغمبر اخرالزمان را ذبح می کنند . این اتفاق برای تو افتادکه خونت به موافقت خون حسین(ع) جاری شود . حضرت ابراهیم عرضه می دارد که قاتل او کیست؟ خداوند می فرمایند : قاتل او لعین اسمان ها وزمین است . حضرت جبرئیل در وحی به حضرت ابراهیم(ع) می گوید : قاتل امام حسین (ع) کسی است که قلم هنگام نوشتن نام یزید بر لوح عالم بدون اجازه خداوند او را لعن کرد . خداوند بر قلم فرمود که احسنت . در ادامه آمد که حضرت ابراهیم (ع) که این راشنید دست بلندکرد و یزید را لعنت کرد و اسبش امین گفت . البته که حیوانات هم میفهمند در روایتی از امام زمان داریم که اسب امام حسین(ع) هنگام ورود به خیمگاه نعره زنان وگریه کنان آمد .

 

 

خلاصه متن سخنرانی آیت الله قائم مقامی – شهادت حضرت رقیه