خلاصه متن سخنرانی آیت الله قائم مقامی

بسم الله الرحمن الرحیم

مراسم ورود اسراء به شهر شام – ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

خلاصه متن سخنرانی آیت الله قائم مقامی

فایل فشرده pdf خلاصه متن سخنرانی آیت الله قائم مقامی – سالروز ورود اهل بیت به شام

 

دین داری یعنی کاری که سالار شهیدان با اینکه میدانست چه بلایی میخواست سرش بیاید انجام داد .

دین دار آن کسی است که برای حفظ دین ابرو بگذارد ، جان بگذارد.

خیلی ها حاضر نیستند این کارها را انجام دهند .

کسی مثل امام خمینی(ره) بود از فرزندان امام حسین (ع)که فرمود: من حاضرم برای شکستن تاریکی که برای دین پیش امده در عصر ما، حرمتم شکسته بشه، احترامم شکسته بشه!

امام فرمود: من صورتم برای سیلی خوردن اماده است چرا ؟ چون چیزی بالاتر از من وجود ، که در خطر قرار گرفته است.

وقتی که دین در خطر قرار میگیرد انسان باید جان خودش را برای حفظ دین  فدا کند، چرا؟ چون چیزی بالاتر از دین وجود ندارد.

معرفت آنست که تو رابطه ات با خدا عینی باشد خیالی نباشد و انسان فقط وقتی که رابطه اش با خدا واقعی میشود لذت میبرد چون هیچ لذتی بالاتراز ارتباط با خدا وجود ندارد.

یکی از عرفا درباره ی ارتباط امام حسین (ع)با خدا میفرماید: بدان که حسین ابن علی چشم خداوند است که خداوند با این چشم به عالم مینگرد ، خداوند وقتی به تو نگاه میکند از طریق امام حسین نگاه میکند ، تو بخوای به خدا نگاه کنی از طریق امام حسین(ع) باید نگاه کنی.

ابا عبدالله میفرماید: خدایا کسی که خوبی هایش بدی است چگونه بدی هایش بدی نباشد

کسی که حقایق وجودیش ادعااست چگونه ادعا هایش ادعا نباشد این ها را هیچ کس جزء امام حسین نمیتواند بگوید 

خلاصه متن سخنرانی آیت الله قائم مقامی