خلاصه متن سخنرانی آیت الله قرهی – شنبه ۶ اسفندماه

بسم الله الرحمن الرحیم

مراسم فاطمیه دوم – ۱۳۹۵/۱۲/۶

خلاصه متن سخنرانی آیت الله قرهی

یکی از نکته های بسیار مهم در این مجالس شریف این است که خداوند عالم مارا هادی فرستاد و فرمودند که نکته بسیار مهمش این است که من شمارا بی هدف نمی گذارم.
یکی از هادی ها قران است و هدایتگر است برای مردم منتها وقتی کسی که اهل تقوا بود از ان بهره میبرد .
کتاب الله کلام خداست در همه اضمنه.
یکی دیگر از هادی ها انبیا هستند و فرقی هم بین این هاست چون احد یکی است و دین هم یکی است منتها به مرور زمان برای همین دین انبیا می ایند .
اون چیزی که عامل هدایت است ، شهید است. شهادت، یعنی ریختن خون و شهادت عامل هدایت میشه. فقط یک چیز عامل هدایت میشه اون هم ریختن خون است .
اینکه امام فرمودند: این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است .
اسلام با خونریزی به طور کامل مخالف است چون سلب است.
میفرمایند که جهاد بابی است از ابواب( بهشت)جنه ، و بهشت هم هشت باب بیشتر که ندارد یکی از این هشت باب جهاد است.
بی بی دو عالم سلب ندبده ، پیامبر اکرم فرمودند که من سلب دیده ام . امیرالمومنین فرمودند که من سلب دیده ام.
فرمودند که من و علی یکی بودیم امدیم از سلبی به سلب دیگری رسیدیم . میفرماد که در عبدالمطلب دو نیم شدیم من در عبدالله و او (علی) در ابیطالب ، پیغمبر اکرمی که پروردگار عالم میفرماد که همه عالم به خاطر توست.
این پیامبر را فقط دو مرتبه خداوند دستور داده که از خلق خدا دور بشوند یکی برای بعثت و یکی هم برای دادن انچه که همه چیز خداست، الله از بس حبیبش رو دوست داره میخواد یه چیزی رو بهش عطا کند.  

خلاصه متن سخنرانی آیت الله قرهی – شنبه ۶ اسفندماه