خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام دکتر خسروپناه – چهارشنبه ۱۲ اسفندماه

بسم الله الرحمن الرحیم

مراسم فاطمیه دوم – ۱۳۹۵/۱۲/۱۲

خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام دکتر خسروپناه

یکی از مهمترین مقام معنوی حضرت زهرا این است که ان حضرت ام الائمه است مادر امامان معصوم حضرتزهرا است که مقام بسار والایی است مادر در فرهنگ اسلامی جایگاه عظیمی دارد.


شخصی نزد رسول اکرم رفت و گفت: چه کنم  که وقتب از دنیا رفتم اهل بهشت بشومپیامبر فرمودند: پیشانی پدر و پای مادرت را ببوس ، انقدر مادر اهمیت دارد که دستور گرامی اسلام اینه که پای مادر را ببوس.


حضرت زهرا ام الائمه است یعنی شما چه مقدار عظمت برای ائمه قاعلید ، چه عظمت عظیمی برای حضرت حجت قاعلید ، چند مرتبه بالاتر از ان باید برای حضرت زهرا قاعل باشید چون حضرت زهرا ام الائمه است.


رفتار حضرت زهرا نشان میدهد که تربیت یافته است یکی از این رفتار ها ایمان ان حضرت است ، خداباوری ان حضرت است .


یک نمونه از ایمان و خداباوری حضرت زهرا این است:بچه ی پنج ساله ایه که سوال میکند از پدرش که پدر جان مادرم کجاست ؟پیامبر در حال فکر کردن که چه جوابی به این بچه بدهد جبرئیل نازل میشود، یا رسوالله خداوند به فاطمه سلام رساند و گفت به او بگویید که مادرت در منازل بهشتی است . پیامبر هم عین همین خبر را به فاطمه داد، و فاطمه در جواب سلام خدا فرمود: ان الله هوالسلام و من هو سلام و الیه السلام.


حضرت زهرا اهل ایمان به خدا بود ، و ایمانش هم با عشق و با معرفت بود.


ایمان به قیامت یکی از ویژگی های شخصیتی ان حضرت است انقدر این ایمان قوی است که پیامبر میفرماید: قلب فاطمه و جواره فاطمه مملوء از ایمان است.

خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام دکتر خسروپناه – چهارشنبه ۱۲ اسفندماه