خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام پناهیان – شب چهارم فاطمیه اول

بسم الله الرحمن الرحیم

مراسم شب چهارم فاطمیه اول – ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام پناهیان

خدا در قران میفرماید: ابدا من اجازه نمیدهم که کفار بر امور مسلمین و مومنین مسلط شوند و بر انها حکومت کنند یعنی هیچ مومنی هیچ وقت نباید بگذارد کافری او حکومت کنند باطلی بر و حکومت کنند ، خوب این قاعده نفی سبیل است ، نفی یعنی نگذاشتن و سبیل هم یعنی مدیریت کردند . اینقاعده محکم اسلام است ، امام حسین چرا کشته شد به خاطر این قاعده ، گفت نباید باطل حکومت کن ! نباید یزید حکومت کند.

خوب، پیامبر چر مبعوث شد، برای همین قاعده نفی سبیل که حکومت را از مستکبرین بگیره ، احکام حق را مستقر کنه .

امیرالمومنین حرفش چی بود حرفش این بود که باطل نباید حکومت کند ، حق باید حکومت کنه .

شما منتظرید امام زمان بیاید چکار کند ؟ بیاید حکومت را از طاغوت بگیره و عدالت را بر اساس حاکمیت امام حق و احکامیت حق بر قرار بکند به ان میگویند نفی سبیل.

جایگا حاکمیتی و قدرتی را میگویند الله ، الله نامی ات مخصوص این جایگاه.

یک سری از ادم ها می ایند میگویند بیایید از قاعده نفی سبیل که محکمه در فرهنگ و دین ما، از این با چشم پوشی عبور کنیم.

خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام پناهیان – شب چهارم فاطمیه اول