خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام پناهیان – شب سوم فاطمیه اول ۹۵

بسم الله الرحمن الرحیم

مراسم شب سوم فاطمیه اول – ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام پناهیان

حضرت زهرا فرمودند:شما این جرات را از کجا اوردید که امده اید پشت در و میگویید : من شما را اتش میزنم یعنی حتما شما را از بین میبرم .

حضرت زهرا فرمودند : بروید کسی اینجا برای بیعت نمیاید و انهاگفتند اگر نیایید همیتان را میکشیم و با اتش زنده زنده می سوزانیمتان .

داوود و عیسی بن مریم کفار امت خودشان دا لعنت کردند، حالا این ها کیا هستند ؟ اینها کفار نیستند پس چرا میگویند کفار ؟ کفار یعنی کسی که حق را می پوشاندنه به معنای اینکه خدا را قبول ندارد .

ما خیلی وقت ها لعنت میکنیم کسانی را که تازانه زدند ، خوب کسی که حضرت زهرا را ازار میدهد ، شکنجه می دهد ، خوب معلومه این ها مورد لعن الهی هستند !  اما یه دیگهای هم هستند که مورد لعنقرار میگیرند کهمعمولا به انها توجهی نمیشود .

این ی عده کیا هستند ؟ این ها همان کسانی هستند که باید مردم را از منکری نهی کنند، اما نهی که نمیکنند هیچ ، خودشان هم به ان منکر مبتلا هستند . کدام منکر؟ این ها باید مردم را از پذیرش حاکمیت طاغوت نهی کنند ، باید مردم را تحریک کنند که برون به سمت امام حق.

باید مردم را نهی کنند از منکروپذیرش میل و رای استکبار و طاغوت این کار را نمیکنند و خودشان هم این منکر را انجام میدهند.

چرا فاطمه کشته شد ؟ چون یه عده با زهرای اطهر دشمنی داشتند ، خوب اینکه قبل ازاینکه حضرت زهرا به دنیا بیاید این شمنی ها بودند و قبل از اینکه رسول خدا به دنیا بیاید یهود برای او نقشه میکشید.

خداوند میفرماید: خدا لعنت کند کسانی که حرفشون را مردم میخرند اما وقتی که باید از حاکمیت طاغوت طبری بجویند ، سکوت میکنند تا انها بتوانند اهدافشان را عملیاتی کنند.

نمی شودکه ما رخت عزای حضرت زهرا بپوشیم بعدا یک جوری عمل کنیم ، که مانند اونهایی بشویم که زمینه قتل حضرت زهرا را اماده کردند.

خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام پناهیان – شب سوم فاطمیه اول ۹۵