روضه های استکبار ستیزی

روضه های استکبار ستیزی
عنوان دریافت
سردار اکبر عابدی روایتگری
حاج مهدی سلحشور روضه
حاج مهدی سلحشور سربلندیمو از تو دارم زمینه
حاج مسعود پیرایش پرچم یا حسین هستیه نوکره حماسی
حاج مسعود پیرایش حسین از کرم انتخابم کند تک
حاج مسعود پیرایش جهان چون رکاب گنبد تو فیروزه شور