زمینه ـ شب دوم محرم الحرام ۱۴۴۰

////زمینه ـ شب دوم محرم الحرام ۱۴۴۰

بند اول

سوغات کوفه جز، آه و تشویش که نیست
این کوفه کوفه ی، بیست سال پیش که نیست
اینجا غریب کشی، تنها بدیش که نیست
سوز هواش کم از، سوز آتیش که نیست

برگرد بریم، اسیر دشت و صحرامون نکن
برگرد بریم، چشای مادرو گریون نکن
برگرد بریم، دل اهل حرم رو خون نکن
(برگرد بریم، عزیز فاطمه)(۳)

بند دوم

تا شنیدم داداش، کوفه نیرنگ شده
خیلی دلم برا، مدینه تنگ شده
سر انگشترت، خواب دیدم جنگ شده
دندونات زخمیِ، نیزه و سنگ شده

برگرد بریم، رقیه بیش از این شاکی نشه
برگرد بریم، به ناموس تو هتاکی نشه
برگرد بریم، که مادر چادرش خاکی نشه
(برگرد بریم، عزیز فاطمه)(۳)

بند سوم

رو حرف کوفیا، خیلی حساب نکن
بیشتر از این داداش، منو عذاب نکن
اینجا محاسنو، به خون خضاب نکن
خون به دل منو، دل رباب نکن

برگرد بریم، صدای اکبرت رو میبرن
برگرد بریم، گلوی اصغرت رو میبرن
برگرد بریم، رگای حنجرت رو میبرن
(برگرد بریم، عزیز فاطمه)(۳)

۱۳۹۷-۶-۲۳ ۱۱:۴۹:۱۸ +۰۰:۰۰شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۷|اشعار آیینی, اهل بیت, سینه زنی|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه