زمینه ـ شب چهارم محرم الحرام ۱۴۴۰

////زمینه ـ شب چهارم محرم الحرام ۱۴۴۰

منم بی تابتم، منم همرازتم – منم گريونتم، منم سربازتم(۲)
كاری كن كه پيش زهرا رو سپيد شم
منم آرزومه مادر شهيد شم
بچه هامو بذار برن، نوبت غم اين دوتاس
من مگه مرده باشم، آخه خواهری واسه اين روزاس

فدای اصغرت، سر طفلای من – ببين آماده ان، كفن دارن تن(۲)
من واسه غريبيت خون دل می خوردم
چادر نماز مادر و آوردم
نوبتی ام اگر باشه، نوبت من و بچه هاس
من مگه مرده باشم، آخه خواهری واسه اين روزاس

تن صد پاره رو ، ديدم از خيمه ها – ديدم اشک تو رو، آروم و بی صدا (۲)
من با اين كه پای داغشون می شينم
تو حرم می شينم اشکاتو نبينم
فردا هم اگر سر، اين دو تا رو نيزه هاس
غم نشينه رو دلت، آخه خواهری واسه اين روزاس

۱۳۹۷-۶-۲۷ ۰۰:۱۶:۰۶ +۰۰:۰۰شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۷|اشعار آیینی, اهل بیت, سینه زنی|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه