سالروز تخریب قبور ائمه بقیع

سالروز تخریب قبور ائمه بقیع
عنوان دریافت
حجت الاسلم والمسلمین سپاسی آشتیانی سخنرانی
حاج مسعود پیرایش روضه
حاج مسعود پیرایش میباره آقا - دوباره چشام زمینه
سید محمد موسوی به گردنم حق داری واحد
حاج مسعود پیرایش نه کبوتری روی گنبد واحد
حاج مسعود پیرایش تتگ است دلم نغمه خوانی
حاج مسعود پیرایش باز - هوای کربلا شور