سرود ۱ جشن ولادت امام هادی علیه السلام

نیمه ی ذالحجه شده ، روز شور و شادی
زده قدم در این جهان ، دهمین منادی

سر زده نور جلی
آمده چارم علی
آنکه بود شیعیان
دهم امام و ولی

امام هادی مدد ۴

امشب دوباره عاشقان ، نخل دین ثمر داد
سمانه آن بانوی پاک ، در جهان قمر زاد

داده خدا بر جواد
دسته گلی با صفا
پر شده از مهر او
قلوب اهل ولا

امام هادی مدد ۴

دوباره امشب سر زده ، گل ز آل عصمت
مدینه امشب می دهد ، عطر و بوی جنت

آمده خورشید دین
آمده حق الیقین
آنکه چو آباء خود
مظهر حی مبین

امام هادی مدد ۴

هدیه داده حق بر جواد ، یک نمونه فرزند
بر روی پاک طفل خود ، زد سمانه لبخند

شیعه شده شاد شاد
بر لب حور ون یکاد
ز لطف خاص خدا
گردیده بابا جواد

امام هادی مدد ۴

شب میلادت یا نقی
غرق در ولایم
گه به مدینه می روم
گه به سامرایم

سرور سینه نقی
ماه مدینه نقی
حب و ولای شما
تمام دینه نقی

امام هادی مدد ۴

گر چه بدم مولای من ، داده ای پناهم
بجان زهرا مادرت ، تو نما نگاهم

زینت ده کائنات
روح دعا و صلات
در هر دو عالم تویی
یا نقی باب النجات

امام هادی مدد ۴

سرود ۱ جشن ولادت امام هادی علیه السلام