شب سوم محرم الحرام ۱۴۳۸

شب سوم محرم الحرام ۱۴۳۸
عنوان دریافت
قرآن
حجت الاسلام حاج محمد حسینی بیان احکام شرعی
حجت الاسلام والمسلمین حاجتی سخنرانی
حاج مسعود پیرایش روضه
حاج مسعود پیرایش بابام و بیارین - مگه خودتون دختر بجه ندارین زمینه
حاج مسعود پیرایش فخر جانم رقیم - خاری به چشم رقیم واحد
حاج مسعود پیرایش من کارم شیدایی - تو کارت آقایی حماسی
حاج مسعود پیرایش دلم سوخت-اینم قسمت و بخت ما باز دو دمه
حاج مسعود پیرایش اگه همه دنیا قهر باشه -همچی به کام دلم ظهر باشه شور