شب شام غریبان محرم الحرام ۱۴۳۸

شب شام غریبان محرم الحرام ۱۴۳۸
عنوان دریافت
حجت الاسلام حاج محمد حسینی بیان احکام شرعی
استاد احمدی قرآن
حجت الاسلام والمسلمین تحیری سخنرانی
حاج مسعود پیرایش روضه
حاج مسعود پیرایش به روی نی اشکای چشمای من رو نگاه کن زمینه
حاج مسعود پیرایش شام غریبان - زینب پریشان واحد
حاج مسعود پیرایش مدافعان حق حرم زینب کبرائیم حماسی
حاج مسعود پیرایش اخی - الی ببین بی سرم من دو دمه
حاج مسعود پیرایش با هر نفس می گم حسین - حسین که آقام شور