شب شهادت امام سجاد (ع)

شب شهادت امام سجاد (ع)
عنوان دریافت
آقای حسین مشایخی قرآن
حجت الاسلام بطحایی سخنرانی
حاج مسعود پیرایش روضه
حاج مسعود پیرایش زمینه:ای وای مادر قد خمیده زمینه
حاج مسعود پیرایش شعار من پرشد توی دنیا شده ذکرم هرجا واحسینا واحد
حاج مسعود پیرایش من گدایی درت را دوست دارم حسین حماسی
حاج مسعود پیرایش شورآقاجون اومدم من صدا کنی برای اربعین من سوا کنی شور