شب عاشورا محرم الحرام ۱۴۳۸

شب عاشورا محرم الحرام ۱۴۳۸
عنوان دریافت
حجت الاسلام حاج محمد حسینی بیان احکام شرعی
حجت الاسلام و المسلمین تحیری سخنرانی
استاد جیریایی قرآن
حاج مسعود پیرایش روضه
حاج مسعود پیرایش می بینه از رو تل خواهر تو زمینه
حاج مسعود پیرایش مبزاری دستات تو رو دستام واحد
حاج مسعود پیرایش می لرزه زمین و زمون به زیر قدمها حماسی
حاج مسعود پیرایش حسین جان - رسید مادر قد خمیده دو دمه
حاج مسعود پیرایش میون تلاطم سینه زنی شور1
حاج مسعود پیرایش سرت بر روی نیزه تنت به گودال افتاده شور2
حاج مسعود پیرایش یه دل بی قراردارم - من ازت انتظار دارم شور3