شب هفتم محرم

شب هفتم محرم
عنوان دریافت
استاد مجید جدیدی قرآن
حجت الاسلام جاج محمد حسینی احکام شرعی
حجت الاسلام ولمسلمین تحیری سخنرانی
حجت الاسلام ولمسلمین تحیری خلاصه متن سخنرانی فایل فشرده pdf
حاج مسعود پیرایش روضه
حاج مسعود پیرایش علی جان کفن میشه قنداقت آخر -من میکشه داغت آخر- دودمه
حاج مسعود پیرایش ضربان قلبم حسین-هیجان قلبم حسین حماسی
حاج مرتضی پیرایش ای علی اصغر من-ای سند قربت من غریب
حاج مسعود پیرایش نفسم بند آمده - نفسی به من بده شور
حاج مسعود پیرایش تو خیمه ها قحطی آبه-تب کرده بچم نمیخوابه واحد
حاج مسعود پیرایش مادری که شیش ماه باگلش مانوسه-برابارآخربچش میبوسه زمینه