شهادت امام رضا (ع) – شب آخر صفر

شهادت امام رضا (ع) – شب آخر صفر
عنوان دریافت
حاج مسعود پیرایش دلم شد راهی - تا صحن گوهرشاد زمینه
حاج مسعود پیرایش دلم شد راهی - تا صحن گوهرشاد متن
حاج مسعود پیرایش زهر کینه زد - شرر به حال زارم واحد
حاج مسعود پیرایش آفریده شدم برای علی تک
حاج مسعود پیرایش آفریده شدم برای علی متن
حاج مسعود پیرایش سفره ی اشک دو ماهه ی عزا شور1
حاج مسعود پیرایش منمو درودو این اشکای دیده شور2
حاج مسعود پیرایش یابن الشبیب - ان کنت باکیا لشیء ذکر