شور – ای جلیله . جانم زینب

ای جلیله . جانم زینب

بی بدیله . جانم زینب

ای عقیله . جانم زینب

 

دلو . به جاده ی غمت زدیم

میایم . با پیر غلامای قدیم

میگیم . با نوحه های حاج سلیم:

 

زینب زینب زینب، روح وفا زینب، کنز حیا زینب

زینب زینب زینب، درد آشنا زینب، غرق بلا زینب

 

غم قهرمانی زهرا نیشانی

ای روح با ایمان جانیم سنه قوربان

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 

ای بی همتا . جانم زینب

روح تقوی . جانم زینب

بنت الزهرا . جانم زینب

 

یادِ . مردای عرفانی بخیر

یادِ . شعرای طوفانی بخیر

یادِ . عمان سامانی بخیر:

 

زن مگو مرد آفرین روزگار

زن مگو بنت الجلال، اخت الوقار

زن مگو خاک درش نقش جبین

زن مگو دست خدا در آستین

 

زینب زینب زینب، روح وفا زینب، کنز حیا زینب

زینب زینب زینب، درد آشنا زینب، غرق بلا زینب

 

غم قهرمانی زهرا نیشانی

ای روح با ایمان جانیم سنه قوربان

شور – ای جلیله . جانم زینب