شور _ توای مهد خروش شهیدان من

دوست دارم.
توای مهد خروش شهیدان من/
دوست دارم.
توای خاک مزارم و جانان من/
دوست دارم.
وطن ای وطن ایران من/
ایران من/
عاشق تو ام، اما خیال و مستی نه/
جون میدم برات، اما کورش پرستی نه/
دین من میگه، حب الوطن من الایمان/
مرگ به لشکرِ/وطن فروش بی ایمان
گره خورده نام ما به تو/نهضت و قیام ما به تو/ای سرای امید
ریشه داره در تو نسل من/میشه باتو روشن اصل من/خاک پاک شهید

——–

آماده ایم.
که اگه دیگه صف شه نفاق/
سینه سپر.
از خروش ما دفع شه نفاق/
لعنت به هر.
سبز و سرخ و بنفش نفاق/
صف شه نفاق/

وقتی هیهاتَ، منا الذله شعار ماست/
کل یوم عاشورا در روزگار ماست/
مرگ به هر کسی، اشرافیت طریقشه/
مرگ به هر کسی، که آمریکا رفیقشه/

آب و خاک ما حسینیه/پیر راه ما خمینیه/با کلام صریح

میخونیم تا شور این نفس/میمونیم تا آخرین نفس/با ولیّ فقیه

شور _ توای مهد خروش شهیدان من
برچسب خورده در: