عزای ۲۸ صفر (شب چهارم )

عزای ۲۸ صفر (شب چهارم )
عنوان دریافت
حجت الاسلام والمسلمین خسرو پناه سخنرانی
استاد جیریایی قرآن
حاج مسعود پیرایش روضه
حاج مسعود پیرایش طاقت ندارم که برم - بقیع و ویرون ببینم زمینه
حاج یاسر مسافر گریم گرفت - از سوز و نجوای من واحد
حاج مسعود پیرایش ای همه ی کار و کسم یاحسن تک
حاج مسعود پیرایش ای همه ی کار و کسم یاحسن متن
حاج مسعود پیرایش حسن جان - دلت خونه از دست این شهر دو دمه
حاج مسعود پیرایش گدای خونه ی حسنم - عمری دیوونه ی حسنم شور