متن تک – ای همه ی کار و کسم یاحسن

ای همه ی کار و کسم یاحسن
نیم نگاه تو بسم یاحسن
با تو اميردو جهانم ولی
بي تو اسير قفسم يا حسن

جان و جانان منی
دین و ایمان منی
مهر تابان منی

بی تابم حسن یامولا
دریابم حسن یا مولا
غلامم من تو اربابم حسن یا مولا
لبیک حسن یا مولا …
 
مست توام مست توام یاحسن
عاشق پابست توام یاحسن
تا ب ابد من نروم از درت
عمريه پيوست توام یا حسن

سفره ي لطفت عظيم
من گداتم از قديم
يا كريم بن كريم  

رویایی حسن یا مولا
اقایی حسن یا مولا
تو امید دو دنیایی حسن یا مولا
لبیک حسن یا مولا ….
 
وصله ی ناجور توام یا حسن
صیدمو در تور توام یا حسن
دست کریم تو بمن داده اذن
سينه زن شور توام یا حسن

تو رگت خون علي
شير جنگ جملي
عشق بین المللی

دلداری حسن یا نولا
سالاری حسن یا مولا
تو استاد علمداری حسن یا مولا

لبیک حسن یا مولا

متن تک – ای همه ی کار و کسم یاحسن