متن دودمه شب اول محرم الحرام ۱۴۳۸

حسین جان
قراره دل بیقرارم
با تو میگذره روزگارم ۲
 
شه بی مثل حسین
یل بی بدل حسین
سلامٌ علی الحسین ۲

*****

محرم
چه خوبه با تو همجواری
نمردم توو چشم انتظاری ۲

ببین غرق خواهشم
بذار پا روی چشم
بذار خادمت بشم ۲

متن دودمه شب اول محرم الحرام ۱۴۳۸