متن زمینه – دلم شد راهی ، تا صحن گوهرشاد

دلم شد راهی ، تا صحن گوهرشاد ۲
دو تا چش خیسم ، بازم گره خورده ، به پنجره فولاد
امام رضا دارم / به سر هوای تو
خودم رو می بینم / توو زائرای تو
امشب شد دخیل تو – این شال سیاه من
هستش توی دست تو – اجر این دو ماه من
يا عزيزَ الزهرا

میون حجره ، غریبی و تنها ۲
شکسته دل تو ، به یاد غما و ، مصیبت زهرا
روی لبت اسم / مادر مظلومه
چقد دلت تنگه / برای معصومه
زهر دشمنا رمق – برده از چشای تو
لرزوند قلب عالمو – این حال و هوای تو
يا عزيزَ الزهرا

چه آهی روی ، لبای جواده ۲
تو بی کسی اما ، سرت دم آخر ، رو پای جواده
موقع جون دادن / برای تو آقا
زنده شده داغ / حسین و عاشورا
وای از داغ کربلا – وای از غربت حسین
اکبر نقش بر زمین – رفته طاقت حسین
يا قتيل العريان       يا ذبيح العطشان ۲

متن زمینه – دلم شد راهی ، تا صحن گوهرشاد