متن زمینه شب اول محرم الحرام ۱۴۳۸

محرم اومد کاشکی قلبم بشه بی قرار
بباره دوچشمام شبیه یه ابر بهار
دلم لک زده بود برای محرم چقد
آخه چشم به راهش بودم یک سال آزگار

چقد خوبه امسال
جنازم رو ازتو و حسینیه بیرون بیارن
توی اوج روضه
روی شونشون هیئتی ها  تنم رو بزارن

چقد آشوبه توی دلم
شده داغ آقام قاتلم
شب تاسوعا اینه نوام
زیر دین ابوفاضلم
وای حسین جانم
میپیچه توی آسمونا صدایی غریب
به همراه عباس وعون زهیر وحبیب
به گوش دلم میرسه روضه فاطمه
که میگه بمیرم برات شاه شیب الخزیب

شکستن دلم رو
رو نیزه زدن پیش چشمام سرت رو عزیزم
تنت روی  خاکا
ببین گریه و زاریه  مادرت رو عزیزم

شدی مجروح از زخم عمیق
شدی مدفون زیرتیرو تیغ
بمیرم بین  دو نهرآب
تورو تشنه کشتن ای دریغ
وای حسین جانم
توتاریکی شب رفیقم شده نورماه
ندارم میون بساطم به جز اشک وآه
دل هیچ کسی واسم اینجا نسوخت یاحسین
الهی که هیچ کس توغربت نشه بی پناه

غریبم غریبم
گرفتاربدعهدی عده ای نانجیبم
اگه بیشکیبم
براینه که مضطرکاروون حبیبم

حبیبی ارجع روی لبم
تووکوفه اینه تاب وتبم
تو جای خود اما من همش
پریشون بی بی زینبم
وای دلم خونه
همش حرف این کوفیا نیزه وخنجره
وفاشون به توکمتر از کیسه های زره
یکی فکرپست ومقامش توشهرری و
یکی هم به فکرگلوی علی اصغره

چه بی حرمتی شد
برات بیعت قوم کوفی عجب بیعتی شد
عجب فرصتی شد
یه روزه سرتوبراکوفیاقیمتی شد

عزیزاتو این صحرا نیار
تورو به جون زهرا نیار
ربابت داره صد آرزو
علی اصغرو اینجا نیار

وای دلم خونه

سفیرت شده توی کوفه دیگه خونجگر
نیا که برات آقا جون داره اینجا خطر
یه مشت آدم از خدابی خبر هستن و
به قتلم کمر بستن این مردم خیره سر

برات نقشه دارن
همه وعده هاشون دروغه داره بوی نیرنگ
جلو چشم زینب
یه روز میزنن به تنت دشنه ونیزه و سنگ

غریبم تنها و نیمه جون
دلم خیلی غم داره بدون
غریبی تو کوفه مشکله
غریب اینجاس غرق خاک وخون

وای دلم خونه

متن زمینه شب اول محرم الحرام ۱۴۳۸