متن شور ۲ جشن عید بزرگ غدیر

آسمونا
ستاره میریزن رو سر تو
ملائکه
ببین زانو زدن بر در تو
دست ادب
رو سینه میذارن محضرتو

من باتو خوشه احوالم
حیدر اومده خوشحالم
تاوقتی گداتون هستم
بر این نوکری می بالم

یاحیدر دوای درده
یاحیدر خدایی مرده
دوعالم رو انگشت حیدر میگرده

یاحیدر علی یا مولا

……………….

بامژه هام
میام صحن تو جارو میزنم
توحرمت
دم حیدر و یا هو میزنم
باز دوباره
میام پیش تو زانو میزنم

موسی شد گدای حیدر
عیسی هم فدای حیدر
کل زندگیمون یکجا
نذر بچه های حیدر

یاحیدر یل بی همتا
یاحیدر شفیع فردا
یاحیدر تورودوست دارم قد دنیا

یاحیدر علی یا مولا

……………….

جارمیزنم
بذا تا بدونن حیدریم
مست حسین
گدای حسنم مادریم
شکر خدا
که من لایق این نوکریم

ایمانم ولای حیدر
هستم خاک پای حیدر
پرزد مرغ روحم امشب
تاایوون طلای حیدر

یا حیدر به تو دل بستم
یاحیدر غلامت هستم
یاحیدر زدم باده بدجوری مستم

یاحیدر علی یا مولا

متن شور ۲ جشن عید بزرگ غدیر