متن شور – حرم دوامه،ندیدمش تو بیداری،خواب شبامه

حرم دوامه،ندیدمش تو بیداری،خواب شبامه

حسرت دیدن حرم.همش باهامه

آقامو میشناسم ولی. ته مرامه

رخصت بده یه بارم.

نمیرم و بذارم.

پا توو باب المرادم.

بی قرارم

 

با تو مأنوسم آقا.خیلی پا بوسم آقا.

محتاج یه مرحمت و. لطف مخصوصم آقا

ابی عبدالله حسین

 

ساکمو بستم.حلالیت گرفتمو.زده به جاده.

گدای تو اومد آقا.ساده ی ساده.

خسته ی راه رسیده با.پای پیاده

با تو شدم خدایی.

دارم برو بیایی.

شدم باز کربلایی.

کربلایی

 

سخته داغ کربلا. سخته فراق کربلا

نگو که این نوکر بد.شده عاق کربلا

ابی عبدالله حسین

 

 

حرم نرفته.نمیدونی چه محشره.حرم رسیدن.

نمیدونی چه محشره.ضریحو دیدن.

نمیدونی چه محشره.ناله کشیدن

پا میذارم با اخلاص.

با اشک چشم و احساس.

توی جنت العباس.

عشق عباس

 

بگم از صحن و سرا ؟  بگم از کبوترا؟

بسوزنم دلاتونو کی نرفته کربلا

متن شور – حرم دوامه،ندیدمش تو بیداری،خواب شبامه