متن شور رحلت امام ره

بی تو روسیاهم/
بی تو بی پناهم/
بی تو بیقرارم/
با تو رو به راهم/

یه عُمره_میدونم_ خودمو توو زُمره ی گداهات
نه حج و_ نه عمره_ نمره ی قبولیمه کربلات

می دونی _جَوونیم_ آقا دیگه روو به اُفوله
این گدا_ عجوله _ کربلا میخوام بگو قبوله

یا حسین یاحسین آقام آقام حسین آقامه

____________________________________

بند دوم

یاد پیر امت/
فانوس هدایت/
مرد علم و تقوی/
عرفان و سیاست/

یاد پیر خمین_ حضرت روح الله گرامی
تا همیشه میدیم_ به روح شهیدا سلامی

داره این _ انقلاب_ روی دوش عالم یه دِینی
می خونه _ یه دنیا_ کلّنا ابناء الخمینی

یا حسین یاحسین آقام آقام حسین آقامه
________________-

بند سوم

عشقه پر کشیدن/
برگ و بر کشیدن/
جام عاشقی رو/
با تو سر کشیدن/

میشسناسن _ ماها رو _ علوی و فاطمی ، حسینی
مطیعِ _ ولایت_ علی اکبرای خمینی

با ولایت شده _ دلای ما از عشقت آباد
میکِشیم _ منّتِ _ انتتظار فرجُ ز خرداد

العجل العجل آقا آقام بقیه الله

متن شور رحلت امام ره