متن شور ۱ بزرگداشت هفته دفاع مقدس

باز قسمتم نشد بیام به پابوست بازم که وا نشد عقده ی دیرینم 

باشه نبر ولی بگو بذارم من این درد و غصه رو کجای این سینم ۲
باز سه گوشه اتاق برا من // شیش گوشه مال زائرات شد
باز جز من بی لیاقت // قسمت همه کربلات شد
تو که درد قلب من رو میدونی همه میگن بد و نمی رونی
یه رحمی کن آقا به چشای ترم
نبریم فقط آقا خدا می دونه کی می میره کی زنده می مونه
ترس من اینه نشه بیام حرم
مگه بدا دل ندارن (سر رو ضریحت بذارن۲) ۲

کار این شبام شده عکس ضریحت رو میگیرم بغل میرم با گریه هام از هوش ۲
آقا کی دیده بگیره جز من عاشق کسی قاتلش رو اینجوری توی آغوش ۲
باز آقا همه ی رفیقام // دارن میان با دل شاد
اما اینجا من دلم خون // باشه خدا رو خوش نمیاد
بی حیام ولی گدای درتم هرچی ام باشم، نوکرتم
لایقم، نشه، که ندونی حسین
کاشکی بشنوی آقا صدای منو تعبیرش کنی رویای منو
من رو کربلایی بخونی حسین
مگه بدا دل ندارن (سر رو ضریحت بذارن۲) ۲

متن شور ۱ بزرگداشت هفته دفاع مقدس