متن شور ۲ بزرگداشت هفته دفاع مقدس

جان زینب
بی کران مثل دریا زینب
واسه من کل دنیا زینب

تو دفاع از حرم تو مرید عباسم
مثل قاسم علی اکبر روی تو حساسم
نزا بی بی جا بمونم یه کاری کن واسم

زینب، با یه نیم نگاه تو
من هم، میام تو سپاه تو
میدم، جونمو تو راه تو
زینب
زینب یاعقیله العرب

جا موندم
میون درد و غم ها موندم
رفیقم رفت و تنها موندم

خوش به حال اون گلی که واسه تو شد پرپر
یاحسین بود روی لبهاش تا نفس آخر
دست وپا زد میون خون جلو چش مادر

زینب نوکراتو بطلب
بسه نزا بمونم عقب
زینب یا عقیله العرب
زینب
زینب یا عقیله العرب
ماننده
بیرقی که شده پاینده
برای شیعه هاس آینده

اگه زینب بپذیره بزودی رزمندم
یاحسینه که میشه حک به روی سربندم
تا الانم اگه مونم خدایی شرمندم

باید با این دل اسیرم
از تو حاجتمو بگیرم
باید زینبیه بمیرم
باید
زینب یاعقیله العرب

متن شور ۲ بزرگداشت هفته دفاع مقدس