متن شور ۲ سیاه پوشان محرم

قیامته خلقِ
به دور تو حلقه
زدیم توی این ماه/

 دوباره میوندار
سخنران و کفشدار
چایی ریز و مداح/

روضه ی نذر خونگی/گریه ی خونوادگی
بهشتی میشه پیش تو/دلای ما به سادگی
ایشاالله امسال اربعین/موکب خونوادگی

شور و واحد زدن/بازم دم دو دم گرفتن
پابرهنه شدن/توو دسته ها علم گرفتن

خوشم که توو راحت
که برده نگاهت
دلم رو به تاراج/
 
دوباره قنوت و
برس به سکوت و
به داد یه محتاج/

 باید یه جوری تا کنم/تو زندگی تا بِش بیام
توو ازدحام نوکراش/شاید منم به چش بیام
شاید آقام نگا کنه/توو آخرت یادش بیام

 از ازل تا ابد/دوسِت دارم به جون بابام
بی حساب و عدد/دوست دارم به قدر چشمام
با تو قوم و خویشم
تو ای رگ و ریشم
که دارم اصالت/

 به من بده حالا
توو کربلا آقا
جواز اقامت/

 همیشه دم خورم/با غم دوری از حرم
یه کاری کن واسم/حق دعای مادرم
یه کربلا به من بده/بذار برم، بذار برم

کربلایی نشم/بهم میگن جوون ناکام
کربلایی میشم/یقین دارم به لطف آقام

متن شور ۲ سیاه پوشان محرم