مراسم خانگی دهه دوم محرم الحرام ۱۴۳۸

شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۴- به مدت ۳ شب
کرهرود،بلوار شهید کاظمی،خیابان شهیدچمران، بن بست اول
(منزل آقای کاظمی)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

۳ شنبه ۱۳۹۵/۷/۲۷ – به مدت ۳ شب
خیابان فتح شیاکوه (نمکوریا)، خیابان شهید حکامی
(منزل آقای کاظمی)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

جمعه ۱۳۹۵/۷/۳۰
خیابان امام خمینی (ره)، کوچه الکه، مسجد ساعت

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 شنبه ۱۳۹۵/۸/۱
خیابان مشهد، فلکه قرآن کوچه شهید ولاشجردی
(منزل آقای اکبری)

مراسم خانگی دهه دوم محرم الحرام ۱۴۳۸