مراسم شهادت امام سجاد علیه السلام

مراسم شهادت امام سجاد علیه السلام
عنوان دریافت
حاج علی گودرزی عمریه که پایه غمت من سینه میزنم حسین زمینه
حاج علی گودرزی مستم غلام تو شه کربلا -مستم زجام تو شه کربلا شور 1
حاج علی گودرزی منو ببر به کربلا به اون دیار باصفا شور2