مراسم هفتگی

مراسم هفتگی
عنوان دریافت
حجت الاسلام فلاح تهرانی سخنرانی
حاج مسعود پیرایش روضه
حاج مسعود پیرایش ذکر تو چقدر شیرینه زمینه
حاج مسعود پیرایش جلو چشام می بینم همش شور1
حاج مسعود پیرایش تو هوای روضه - می رسم به روشنایی شور2