مراسم هفتگی

 فایل PDF خلاصه سخنرانی هر جلسه را در پایین صوت سخنرانی می توانید دانلود نمائید.

مراسم هفتگی
عنوان دریافت
آیت الله تبریزیان سخنرانی
آیت الله تبریزیان دانلود PDF خلاصه متن سخنرانی PDF
حاج مسعود پیرایش روضه
حاج مسعود پیرایش ما پیرو خط سرخ شهداییم زمینه
حاج مسعود پیرایش دلی پر غم دارم شور