مراسم ۲۸ صفر – شب اول

مراسم ۲۸ صفر – شب اول
عنوان دریافت
حجت الاسلام والمسلمین صلواتی سخنرانی
حاج مسعود پیرایش مناجات
حاج مسعود پیرایش روضه
حاج مسعود پیرایش جونم.به لب رسیده از دوری زمینه
حاج مسعود پیرایش ای جلیله. جانم زینب شور
حاج مسعود پیرایش ای جلیله. جانم زینب متن