نماهنگ ” زمینه ” شهید مدافع حرم حاج عبدالله خسروی (اشک جاری شده مثل رود روون )