ولادت پیامبر(ص)وامام صادق(ع)

ولادت پیامبر(ص)وامام صادق(ع)
عنوان دریافت
آیت الله گنجی سخنرانی
حاج مسعود پیرایش حمد لله که این دولت سرمد داریم دکلمه
حاج مسعود پیرایش افتاده ز نو شور دگر در سر هستی مدح
حاج مسعود پیرایش امشب این دلم زائر مکه و مدینه است سرود