خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام عبداللهی – شهادت پیامبر اکرم (ص)

بسم الله الرحمن الرحیم

مراسم شهادت پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم) – ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام عبداللهی

فایل فشرده pdf خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام عبداللهی – شهادت پیامبر اکرم (ص)

 

عالم ، عالم عمل و عکس العمل است . لذا در دعای کمیل می خوانیم خدایا ببخش گناهانی را که دعاهارا حبس می کند . توپی را درون اب می اندازیم اب درونش نفوض نمی کند چون راه نفوض ندارد . اگر خدا بخواهد به شما نعمت بدهد اول باید ظرفیت پیداشود . فردی خدمت امام صادق(ع)رسید وگفت : ببین رسول الله من میخواهم اسم اعظم را یادبگیرم . حضرت فرمود اول کاری را انجام بده . برو کنار پل وهراتفاقی که افتاد بیا وبه ما بگو . رفت پیش پل و پیر مردی را دید که لنگان لنگان باکوله باری از هیزم می اید پشت او اسب سواری عجول وجوان می اید واین پیرمرد راه اورا بسته . باتازیانه به پیر مرد زد وبالگد اورابه کنار انداخت وبااسب ازروی او پرید و رد شد . امد و تعریف کرد وگفت اگر من جای ان پیر مرد بودم ان جوان را تنبیه می کردم . حضرت فرمود : توکه اسم اعظم را می خواهی می دانی ان پیر مرد ازماست و اسم اعظم را میداند و هیچ کاری هم نکرد . ان ظرفیت باید باشد . چکار بکنیم دعا مستجاب شود ؟ باید از چند کار بری شویم.

۱-سوء نیت نداشته باشیم : شبی پیامبر با همسرش در حال قدم زدن بود که چند نفر اورا دیدند . پیامبر نزد انها رفت وگفت : این همسرمن است . جوانان گفتند : ماکه چیزی نگفتیم . پیامبر فرمودند : فردا میگویید دیشب پیامبر را با یک زن دیدیم . نمیگویید که ان زن که بود!

۲-نباید درونمان پراز کینه باشد .

۳- نمازهای واجب را عقب نیندازیم .

۴-زبان بین یاحسین و یامهدی چیز های دیگری نیز ازان صادر می شود . الان اگر ما بخواهیم ببینیم دونفر چقر بایکدیگر دوستند نگاه می کنیم هرچقدر فحاشی رکیک تر دوستی بیشتر .

۵- انفاق .

۶- به دعاهایمان باور داشته باشیم : کسانی به دعای باران اعتقاد دارند که باچتر برای خواندن دعا می روند .

 

خلاصه متن سخنرانی حجت الاسلام عبداللهی – شهادت پیامبر اکرم (ص)