سالروز ورود اهل بیت به شام

سالروز ورود اهل بیت به شام
عنوان دریافت
آیت الله طبسی سخنرانی
حاج مسعود پیرایش روضه
حاج مسعود پیرایش خدانگهدار ماه محرم زمینه
حاج مسعود پیرایش کل یوم عاشورا شور
حاج مسعود پیرایش قربون شاه خراسان برم شور2