فاطمیه دوم شب دهم

فاطمیه دوم شب دهم
عنوان دریافت
حاج مسعود پیرایش روضه
حاج مسعود پیرایش خیلی وقته تو خونه یک سکوت محضه زمینه
حاج مسعود پیرایش نمیفهمه هیچکس حال و روز من رو واحد
حاج مسعود پیرایش گریان روضه ایم و عزادار فاطمه حماسی
حاج مسعود پیرایش یه عمر از عشق تو روی دلم آهیه شور