سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع

سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع
عنوان دریافت
حجت الاسلام والمسلمین الهامی نیا سخنرانی
حاج مسعود پیرایش روضه
حاج مسعود پیرایش خرابست اما بهشت برینه زمینه
حاج مسعود پیرایش یا حسن کریمی و ابن الکریمی شور