شهادت امام صادق(ع)

شهادت امام صادق(ع)
عنوان دریافت
حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی سخنرانی
حاج مسعود پیرایش روضه
|حاج مسعود پیرایش| سرناسازگاری داره-مدینه با آل پیمبر زمینه
|حاج مسعود پیرایش| جا موندم-میون درد و غم ها موندم شور1(مدافع حرم)
|حاج مسعود پیرایش| مهذی دلش در ماتم واحد
|حاج مسعود پیرایش| مادرم فاطمه دریاب مرا جان حسین تک
|حاج مسعود پیرایش| من و مشغول خودت کن شور2(مدافع حرم)