متن دودمه شب دوم محرم الحرام ۱۴۳۸

حسین جان

رسیدیم به آغاز دوری

میشه سهم زینب صبوری ۲

میام پا به پای تو
ایشالا به جای تو
می شم من فدای تو

حسین

رسیده
دیگه کاروان مدینه
رقیه رسید و سکینه ۲

حسین جان تو کربلا
نکن خیمه ای به پا
می ترسم بشی فدا ۲

 

متن دودمه شب دوم محرم الحرام ۱۴۳۸