سرود

سرود ۲ جشن ولادت امام هادی علیه السلام

سرود ۲ جشن ولادت امام هادی علیه السلام

نور زهرا سرشت می آید بهترین سرنوشت می آید خطبه خوان بهشت می آید ماه مولودِ آفتاب صفات به طلوعت، علی دین صلوات می نویسم تو یار، من شاعر قبله ام باش، تا شوم زائر أنتم الاول، أنتم الاخِر فِعلُکُم