سوریه

متن زمینه جلسه هفتگی ۹۵/۳/۸

متن زمینه جلسه هفتگی ۹۵/۳/۸

تلخه بی توروزگار خسته ام از انتظار  بغضه غم داره صدام یه روز آز راه میرسی که  گلای اطلسی فرش رات میشن آقام سردو بی روحم پره اندوهم تو کجا یی آقاجون جاریه اشکم میباره نم نم مث ابر آسمون