ماه رمضان،هیئت صاحب العصر عج اراک،،حاج مسعود پیرایش،