کلیپ ” شور ” در واکنش به آنچه که رهبر انقلاب آن را [جنایت] خواندند